nieuws

Stubeco verlengt inzendingstermijn uitvoeringsprijs met twee weken

bouwbreed

De studievereniging uitvoering betonconstructies (Stubeco) heeft de inzendingstermijn voor de uitvoeringsprijs verlengd tot 15 september. Hoewel het aantal inzendingen reeds groter is dan verwacht, is de sluitingsdatum van 1 september niet voor iedereen haalbaar gebleken

De prijs is bedoeld voor innovaties op het gebied van bekisting, wapening en uitvoering van betonconstructies.

Ing. J.P.C. Wagemaker van het Adviesburo voor Bouwkonstrukties Wagemaker BV te Rosmalen is betrokken bij de organisatie van de uitvoeringsprijs. “Het doel is boven water te krijgen hoeveel vernuft er in Nederland aanwezig is. De uitvoering heeft nog teveel een ‘underdog’-positie. Dat hangt samen met de problemen, die er voorkomen. Nederland is echter een vooruitlopend land op het gebied van de uitvoeringstechniek.

Stubeco wil de uitvoering daarom in een bijzonder daglicht stellen”, aldus Wagemaker. Hij benadrukt dat opdrachtgevers gebaat zijn bij een goede uitvoering. Als er extra kosten gemaakt moeten worden om te zorgen voor een vernuftige uitvoering moet dat afgewogen worden tegen de exploitatiekosten.

Uitvoeringsdeskundigen moeten in een zo vroeg mogelijk stadium bij een project betrokken worden. Dan komen de voordelen van een goede uitvoeringstechniek het best tot zijn recht. Volgens Wagemaker moet de ontwerper zich dan wel eens aanpassen aan de uitvoerder. Vooral bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het gebruik van hogesterktebeton (HSB), speelt de uitvoeringstechniek een grote rol.

Voor de Stubeco uitvoeringsprijs komen innovatieve en nieuwe produkten en methoden in aanmerking. De prijs wordt uitgereikt op de Betondag op 18 november. De jury is samengesteld uit acht vertegenwoordigers van verschillende partijen in de bouw en staat onder voorzitterschap van prof. ir. G.J. Maas van de TU Eindhoven.

Inlichtingen over de Stubeco uitvoeringsprijs zijn te verkrijgen bij het secretariaat van Stubeco, telefoon 01820-39233.

Reageer op dit artikel