nieuws

Streekplan Schiphol nog niet vastgesteld

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de herziening van het streekplan Haarlemmermeer/ Schiphol uitgesteld. De definitieve vaststelling van het plan zal hierdoor na de verkiezingen van provinciale staten plaatsvinden.

Aanleiding tot het besluit is dat het kabinet en de provincie hebben besloten een aanvullend milieu-onderzoek te doen naar de uitbreiding van Schiphol. De provincie wil op de uitkomsten van dat onderzoek wachten.

De vertraging in de procedure zal minimaal vijf maanden zijn. De nieuwe provinciale staten zullen naar verwachting voor de zomer van 1995 het streekplan vaststellen. GS gaan wel door met de herziening van het streekplan voor onderdelen, die geen directe betrekking hebben op Schiphol, maar wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Haarlemmermeer.

De vertraging van de procedure mag geen gevolgen hebben voor de planning van nieuwe woningbouw in de Haarlemmermeer, zo is het provinciebestuur van mening. Om die reden hebben GS een tussentijds standpunt uitgebracht over woningbouw, infrastructuur, groen en landbouw in dit gebied.

GS stellen ondermeer dat zij vasthouden aan de bouw van 15.000 woningen in Haarlemmermeer. Ook vindt de provincie dat een nieuwe wegverbinding N22 in het westelijk deel van de Haarlemmermeer noodzakelijk is. Het provinciebestuur geeft tevens aan dat zij als eis voor nieuwe woningbouwlocaties strengere geluidsnormen hanteert.

Reageer op dit artikel