nieuws

Sigaar

bouwbreed Premium

Een sigaar uit eigen doos. Zo kan de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangekondigde verhoging van het onderhoudsbudget voor de vaarwegen worden genoemd. De verhoging gaat immers ten koste van het aanlegbudget, dat derhalve met – 40 miljoen in 1995, oplopend tot – 105 miljoen vanaf 1996, wordt gekort. Toch was het hoog tijd dat er iets gebeurde.

Verkeer en Waterstaat noemt in zijn begroting voor 1995 de situatie op sommige vaarwegen “nijpend”, en komt al jaren achter elkaar tot de conclusie dat de onderhoudsachterstand steeds groter wordt.

Bleef het in het recente verleden bij die constatering, nu worden er tenminste maatregelen aangekondigd. Dat is overigens nodig ook: er moet nu al – 675 miljoen extra worden geinvesteerd om de achterstand in te halen. En gezien de budgettaire grenzen die dit kabinet zich heeft gesteld, is het niet meer dan logisch dat de post aanleg wordt gekort.

Nu maar hopen dat er geen onderuitputting optreedt.

EH

Reageer op dit artikel