nieuws

Ruimer bedrijven-beleid belangrijk voor Schiphol

bouwbreed Premium

Het is voor de toekomst van de luchthaven Schiphol van belang dat er een ruimer toelatingsbeleid voor niet-luchthavengebonden bedrijven wordt gevoerd. Daarnaast moet ten behoeve van het woon-werkverkeer de infrastructuur worden verbeterd en moeten voldoende woningen met een aantrekkelijk woonklimaat in de regio rond Schiphol worden gebouwd. Maar dan nog moet niet worden uitgesloten dat de luchthaven de titel van Europese mainportfunctie niet kan bemachtigen cq behouden.

Deze, bijna sombere, woorden over de toekomst van de nationale luchthaven Schiphol sprak prof. ir. F.M. Sanders, hoogleraar infrastructuur en planning Faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Hij zei dit gisteren op het congres ‘Amsterdam-Schiphol, vastgoedontwikkelingen in de Amsterdam Airport Area’ van het Nederlands Studie Centrum.

In tegenstelling tot zijn voorgaande sprekers onder wie Th. van Alphen, manager onroerend goed Landside, bleek Sanders alles behalve in een hosanna-stemming over de toekomstmogelijkheden van de luchthaven. Schetste Van Alphen een beeld van een internationaal vervoersknooppunt, de hoogleraar bleef liever met beide benen op de grond.

Natuurlijk, ook hij zei overtuigd te zijn van de kansen van de luchthaven maar dan wel onder specifieke voorwaarden. Er zijn in de ogen van de hoogleraar heel wat bedreigingen die de toekomstprognoses van de luchthaven snel om zeep ke helpen.

Imago

Zo noemde hij het imago van Schiphol en omgeving als vestigingsplaats voor bedrijven onduidelijk. “De naam is niet eenduidig. Schiphol Area, Schiphol Airport, Schiphol Airport Amsterdam en Amsterdam Airport Schiphol worden door elkaar gebruikt. Ten aanzien van de vestigingsvoorwaarden wordt luchthavengebondenheid gehanteerd. De betekenis en toepassing hiervan is onduidelijk. Een strikte hantering van deze voorwaarde zal in de toekomst een negatief effect hebben op de ontwikkeling. Schiphol Area is gebaat bij een samenhangende bedrijvenstructuur die niet eenzijdig is georienteerd. “In dit verband”, zo hield hij zijn gehoor voor, “heeft het begrip ‘Mainport van Europe’ slechts tijdelijke waarde. Een luchthaven met de bijbehorende infrastructuur en bedrijvigheid is op een gegeven moment wel of geen mainport. Men kan niet voortdurend naar de status streven en hem nooit bereiken.”

Of Schiphol de status van mainport ooit zal bereiken hangt volgens Sanders vooral af van de positie die de KLM weet te verwerven. Gezien de geografische ligging van Schiphol, de omvang van de natuurlijke thuismarkt en de hiermee samenhangende schaalvoordelen moet, aldus Sanders niet worden uitgesloten dat een Europese mainportfunctie niet zal worden bereikt.

Terugvallen

Schiphol moet dan terugvallen op een tweede scenario namelijk dat van een grootschalige luchthaven met een regionale functie op Europese schaal. Dit hoeft volgens de hoogleraar voor de exploitatie van onroerend goed niet negatief te zijn maar vereist eveneens een forse aanpassing van Schiphol en de directe omgeving. “Van belang daarbij is echter dat de ontwikkeling van Schiphol gericht is op het tot stand brengen van een goed sociaal-economisch geheel op landelijk niveau.”

Toelatingsbeleid

Dit kan in de visie van Sanders worden bereikt door een ruimer toelatingsbeleid voor, hoogwaardige, bedrijven, het toestaan en zelfs stimuleren van de realisering van niet-luchthavengebonden vormen van detailhandel, het verbeteren van de infrastructuur en het openbaar vervoer ten behoeve van het woon- werkverkeer en het realiseren van voldoende woningen met een aantrekkelijk woonklimaat in de regio rond Schiphol.

“Het beheer en de exploitatie van onroerend goed binnen Schiphol Area is gebaat bij het tot stand brengen van bedrijfsbebouwing, kantoorvloeroppervlakte, woningbouw, voorzieningen en infrastructuur die ook zonder dat Schiphol een mainport is, goed functioneren”, aldus Sanders.

Reageer op dit artikel