nieuws

Robotisering moet Japanse bouw veiliger maken

bouwbreed

Het zijn niet altijd de ongevallen die de graad van veiligheid bepalen. Dat zijn meer de bijna-ongelukken, die voorvallen die geen invaliditeit of zelfs maar verwondingen tot gevolg hebben.

Naar de invloed op, de meningen over en het voorkomen van bijna-ongelukken hebben de onderzoekers S. Nishigaki en K.H. Law een speurtocht op touw gezet. Ze werken respectievelijk bij het Japanse Technical Research Institute en de Stanford Universiteit in de VS.

De aanleiding tot het onderzoek was het gegeven dat in 1992 in de Japanse bouwnijverheid 993 dodelijke ongelukken werden geregistreerd en dat dit aantal 2,38 maal zo hoog was als in de stationaire industrie.

Pensioen

Niet bekend

Nishigaki en Law besloten daar onderzoek naar te doen en op een dag in juli 1993 werd bij een grote Japanse aannemer een enquete gehouden onder 10.242 bouwvakkers.

Verbijsterend

De resultaten waren verbijsterend. De onderzoekers berichtten hierover op het Symposium Automation and Robotics in Construction in Brighton in mei van dit jaar. Hun rapport is getiteld ‘Safety Problems in On-site Construction Work Processes’.

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden bedraagt 41 jaar en wijst op toenemende vergrijzing, want de gemiddelde werkervaring is 13 jaar. Het aantal rugklachten neemt toe met de leeftijd; hetzelfde geldt voor andere lichamelijke ongemakken.

Op die bewuste dag in juli bedroeg het aantal bijna-ongelukken 6635 en hiervan maakte 35 procent van de ondervraagden melding!

Deze bijna-ongelukken zijn als volgt verdeeld:

struikelen

of uitglijden 1428 maal

verstuikingen

of verrekkingen 974

werker valt 737

geraakt door

vallende voorwerpen 647

op scherpe

voorwerpen gestapt 629

ongeluk door verkeer 548

elektrische schok 285

slecht werkende

machine of gereedschap 277

gestoten door of

tegen voorwerpen 267

vastzitten in

of tussen idem 196

geschaafd of

geschuurd 189

instortingen

(aarde, etc.) 141

andere

bijna-ongelukken 317

– – – – – – – – – –

totaal 6635 maal

Op alle bouwplaatsen van deze aannemer, zo stelden de onderzoekers vast, ontvingen alle werkers dagelijks mondelinge of schriftelijke instructies inzake de veiligheidsprocedures. Een van deze instructies was de werkplek te verzorgen zoals ‘het een goed huisvader betaamt’.

Maar ondanks al deze aanwijzingen en goede bedoelingen constateerden de onderzoekers slingerende gereedschappen en verpakkingsmateriaal, alsmede alle soorten bouwafval. Vandaar, zo constateren zij, het grote aantal bijna-ongelukken door struikelen, uitglijden, verstuikingen of verrekkingen.

Door de op talloze plekken van de bouwplaats voorkomende verticale en horizontale transporten en montagehandelingen blijken bouwvakkers voortdurend te worden bedreigd door bijna-ongelukken.

Dodelijk

Het ministerie voor Arbeid heeft in 1992 cijfers gepubliceerd over de oorzaak van de dodelijke ongelukken :

dodelijke val 42,9 %

verkeer 13,1 %

instorting 10,6 %

beklemd geraakt 9,4 %

gestoten tegen 6,4 %

vallende voorwerpen 5,8 %

overig 11,8 %

totaal 100 %

Uit de enquete kwam duidelijk naar voren dat de bijna-ongelukken voor een groot deel werden veroorzaakt door menselijke fouten en…. dat die overwegend voorkwamen bij bouwvakkers met langdurige werkervaring. Op de aard van deze menselijke fouten gaan de onderzoekers uitgebreid in.

Aantrekkelijker

Het begint langzamerhand tot de bouwnijverheid door te dringen dat automatisering en robotisering de werkomstandigheden sterk ke en zullen verbeteren, de produktiviteit verhogen, mankracht besparen en het grote aantal ongelukken sterk terugdringen. Even waar is het dat het niet mogelijk is om bouwvakkers volledig van bouwplaatsen te elimineren omdat hun expertise, hun vaardigheid onmisbaar zullen blijven bij het uitvoeren van in wezen unieke produkten.

Maar spaarzame robots en veel meer manipulatoren zullen zeker bijna-ongelukken vrijwel onmogelijk maken en het aantal doden en invaliden sterk reduceren. Daardoor zal de bouw niet alleen veiliger, maar zeker ook aantrekkelijker worden.

Reageer op dit artikel