nieuws

Rijkswaterstaat bij NVWB: Overheid gaat veiligheid wegwerker vergroten

bouwbreed

Rijkswaterstaat gaat een aantal maatregelen nemen om de veiligheid van wegwerkers te verbeteren. Wegvakken waar aan gewerkt wordt zullen vaker geheel worden afgesloten. Ook worden de kunststof pilonen vervangen door betonnen keringen. Om de continuiteit te vergroten, en daarmee tevens de veiligheid, zal tenslotte het asfaltverbod worden verruimd.

Een en ander werd bekend op de algemene vergadering van de Nederlandse Verenging van Wegenbouwers (NVWB) die gisteren in de Utrechtse Jaarbeurs werd gehouden.

Rijkswaterstaat lijkt hiermee gehoor te geven aan de signalen van diverse kanten om de veiligheid van de wegwerkers meer prioriteit te geven. Er is de laatste weken dan ook behoorlijk wat druk op het ministerie uitgeoefend. Zo stelde het Tweede Kamerlid Vreeman (PvdA) kritische vragen aan Jorritsma over de te nemen maatregelen om de veiligheid de vergroten. Aanleiding van alle pressie vormden overigens de ongelukken, enkele weken geleden, waarbij twee wegwerkers de dood vonden. Ook de bouw- en houtbond FNV greep een en ander aan om actie te voeren voor betere arbeidsomstandigheden. Nog deze week gaat de bond met minister Jorritsma om tafel zitten, waarbij een aantal harde veiligheidseisen worden gesteld.

Met de nu aangekondigde maatregel om het asfaltverbod – dat stelt dat van november tot en met maart geen asfalteringswerkzaamheden mogen worden uitgevoerd – te verruimen, wordt de tijdsdruk waarin wegenbouwwerken moeten worden uitgevoerd aanzienlijk verminderd. De verruiming behelst dat het aanbrengen van deklagen ook in de periode van november tot en met maart mag plaatsvinden. Het verbod was indertijd ingesteld omdat asfalt bijzonder gevoelig is voor weersomstandigheden. Met de huidige techniek speelt dat echter nauwelijks nog een rol.

Aanbesteden

De ledenvergadering van de NVWB stond verder in het teken van kwaliteit. De relatie tussen de opdrachtgever en de aannemer blijkt hierdoor te veranderen. De aannemingsbedrijven in de gww-sector spelen met de invoering van kwaliteitsborgsystemen, het toepassen van milieuzorg- en arbosystemen en technologie in te spelen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens voorzitter Van Herrewegen van de NVWB kan dit proces zich alleen positief blijven ontwikkelen wanneer de rendementen in de sector dit toelaten. kwaliteitsverbeteringen kosten immers geld. Het rendement van de bedrijven komt echter onder steeds zwaardere druk te staan. Dit is het gevolg van het stringent doorvoeren van het aanbesteden tegen de laagste prijs. Het gevolg is dat de gww-sector niet meer kan inspelen op technologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ondergronds bouwen. Ook komen de gewenste milieu- en arbomaatregelen op de tocht te staan, aldus Herrewegen.

De NVWB pleit daarom voor het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheden (door opdrachtgevers en opdrachtnemers) en zo te komen tot een juiste kwaliteits-prijsverhouding. De eisen die in de toekomst aan het uitvoeren van infrastructurele werken worden gesteld ke dan ook worden ingewilligd, aldus de NVWB.

Reageer op dit artikel