nieuws

Resultaat Starke Diekstra sterk verbeterd Architect laat in beeld bij bedrijfshuisvesting

bouwbreed

Als een ondernemer met een huisvestingsprobleem zit zal hij, anders dan twee jaar geleden, veel minder snel een beroep doen op een architect. Zijn eerste stap is veelal richting makelaar, waarvan hij een deskundig advies verwacht. Vervolgens zal een eventuele (ver)bouwopdracht in fases worden gegeven. Pas wanneer een plan van aanpak is opgesteld en de financiering is verzekerd, komt pas een architect in beeld.

Dat leren de uitkomsten van een onderzoek onder zo’n 230 ondernemingen, die met een huisvestingsvraag worden geconfronteerd. Het onderzoek werd, evenals twee jaar geleden, uitgevoerd door Starke Diekstra Holding NV pomanagers in Nieuwegein.

Ging in 1992 nog 47% van ondernemers met een huisvestingsvraag als eerste naar een architect, dat percentage is geslonken tot 26. De stap naar de makelaar werd in 1992 nog maar door 4 % van de respondenten als eerste gezet, terwijl dat nu in 23 % het geval zou zijn.

Voor een deel wordt dat verklaard door de nog grote gebouwenvoorraad, voor een ander deel door de wens van potentiele opdrachtgevers stap voor stap te werk te gaan en steeds te kijken in hoeverre aangedragen oplossingen ook haalbaar blijken, aldus prof. S.C.M. Menheere, lid van de Raad van Bestuur. “Om opdrachten te verkrijgen is daarom know how en deskundigheid een eerste vereiste.”

Twee jaar werk

Dat Starke Diekstra daar op een veelheid van terreinen kennelijk over beschikt, tonen de resultaten per 30 juni, die vergeleken met een jaar geleden weer fors zijn toegenomen. De bruto toegevoegde waarde steeg met 24% tot – 17,1 miljoen. Een jaar geleden was dat nog – 13,7 miljoen.Na aftrek vennootschapsbelasting resteerde eind juni een netto winst van – 1,6 miljoen tegen – 903.000 vorig jaar juni.

De orderportefeuille vertegenwoordigt een waarde van – 78 miljoen,”een werkvoorraad van twee jaar”, aldus ir. M. Verwoert, voorzitter van de Raad van Bestuur. Een jaar geleden bedroeg de orderportefeuille nog – 61 miljoen.

Omdat zijn onderneming al aan het begin van het bouwproces van opdrachtgevers actief is, mag volgens hem hieruit de conclusie worden getrokken dat de uitvoerende bouw er op mag rekenen dat men dit jaar uit het dal omhoog komt.

Starke Diekstra ziet de toekomst ook voor zichzelf met vertrouwen tegemoet. Heel voorzichtig wordt het marktaandeel uitgebreid. Naast de vestigingen in Nieuwegein, Groningen en Brussel, wordt binnenkort een kantoor in Maastricht geopend, is er al een vestiging op Curacao operationeel, in Berlijn in oprichting en is Parijs als vestigingsplaats in onderzoek.

Dealervestigingen

In de groeimarkt Duitsland heeft men al verschillende langlopende opdrachten en dingt men naar de upgrading van de 1600 dealervestigingen van Nissan, zoals men dat ook al doet voor de Nederlandse dealergebouwen.

In Rusland wordt de bouw van een koel/distributiecentrum a raison van – 50 miljoen door Starke Diekstra begeleidt. “En we kijken voor opdrachten voorzichtig rond in landen als Italie, Portugal en Tsjecho-Slowakije”, aldus Verwoert.

Behalve een geografische uitbreiding, wordt aan verbreding van het dienstenpakket gewerkt in de richting van infrastructuur en milieu-adviezen.

Reageer op dit artikel