nieuws

Restauratie boerderij veilig gesteld

bouwbreed

“Voorlopig ke we weer even rustig slapen”, verzuchtten Jennie Dekker en Lucas Hoogeveen uit Balkbrug (gemeente Avereest) na afloop van hun spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag. Zij ke weer verder bouwen aan hun boerderij achter de boerderij aan de Groot Oever van de moeder van Jennie.

Jennie kreeg de boerderij van haar vader. Het is eigenlijk niet meer dan een casco. Maar er is wel een monumentenvergunning voor afgegeven en dat leidde er toe dat de provincie – 19.000 restauratiesubsidie toezegde en het rijk bijna – 90.000. Even leek het er echter op dat de toegezegde gelden niet gebruikt konden worden. Buurman A. Zantinge ziet het namelijk niet zitten dat er naast hem gewoond wordt. Hij kreeg onlangs wel een hinderwetvergunning voor zijn veehouderij, maar de veehouder vreest in de toekomst in de problemen te komen als hij wil gaan uitbreiden. Voor de uitbreiding zal hij een nieuwe hinderwetvergunning moeten aanvragen en dan zal de gemeente bij het verlenen van de vergunning rekening moeten houden met de aanwezigheid van een woning in de directe omgeving. Zantinge stelde daarom beroep in tegen de monumentenvergunning, die de gemeente Dekker verleende. Zowel gemeente als Dekker waren niet op de hoogte van dit beroep. In de tussentijd verleende de gemeente Dekker een bouwvergunning, zodat zij de voormalige boerderij konden gaan opknappen. Buurman Zantinge stapte naar de Raad van State met het verzoek om de bouwvergunning te schorsen. Dat bleek niet nodig omdat de bouwvergunning van rechtswege reeds was geschorst. Het eerder tegen de monumenten vergunning ingestelde beroep zorgt er namelijk voor dat later verleende bouwvergunning van rechtswege worden geschorst; vanzelf dus.

Procedures

Vervolgens gingen er diverse procedures lopen. Op een zeker moment besloot de gemeente de impasse te doorbreken. Dekker kreeg op grond van een gewijzigde aanvraag een nieuwe bouwvergunning. Deze bouwvergunning voorziet puur in de restauratie van het casco. Daarop verzochten Jennie Dekker en haar vriend Lucas Hoogeveen opheffing van de schorsende werking, die nog steeds uitging van buurmans beroep tegen de monumentenvergunning. Het verzoek om opheffing werd verleend, maar nog kon het duo niet gaan bouwen omdat Zantinge deze opheffing ging aanvechten bij de Raad van State in Den Haag. In het kader van die procedure vond een hoorzitting plaats bij de Raad van State. Tijdens die hoorzitting moest de veehouder toegeven dat hij op zich niet tegen restauratie van de boerderij is. Hij wil alleen niet dat er gewoond wordt. Zantinge trok zijn beroep vervolgens in, wat tot gevolg heeft dat Jennie en Lucas ke gaan restaureren.

Daar zijn de twee er echter nog lang niet mee. Hoewel de boerderij tot in de jaren vijftig is bewoond, heeft het pand in het jongste bestemmingsplan niet de bestemming ‘woning’, maar ‘woondoeleinden’ gekregen. Dat betekent feitelijk dat het niet meer is dan een bijgebouw bij een bestaande woning en dat permanente bewoning niet mogelijk is. Willen Jennie en Lucas er wel permanent wonen, en dat willen zij, dan zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Bij een dergelijke procedure heeft de veehouder echter weer een aantal mogelijkheden de wijziging aan te vechten.

Reageer op dit artikel