nieuws

Rabobank: “Toekomst woningmarkt in gevaar”

bouwbreed

De nieuwbouw van woningen blijft het belangrijkste groeisegment in de bouwnijverheid. Echter, er dreigt gevaar. “Na 1994 zal de groei afzwakken wegens gebrek aan geschikte bouwlocaties en een gewijzigd subsidiesysteem”.

Voor de samenstellers van de Rabo-uitgave ‘Cijfers en Trends ’94/’95’ staat vast dat het midden- en kleinbedrijf in de bouwnijverheid nauwelijks zal profiteren van de economische opleving. In het gisteren verschenen boekwerk wordt in het hoofdstuk Bouw een weinig positief beeld geschetst voor de sector met het hoogste groeicijfers, de woningbouw.

“Het bouwlocatiebeleid vormt een knelpunt in de ontwikkeling van woningbouwplannen. Dit beleid leidt tot schaarste aan geschikte bouwgrond, waardoor een verdichting van woningbouwplannen welhaast onvermijdelijk lijkt. Deze trend strookt niet met de wensen van de woonconsument die een voorkeur heeft voor een woning in een ruim opgezette woonomgeving”. Als gevolg van de negatieve ontwikkeling zal de groei van 5 procent duidelijk gaan afzwakken. Als gevolg van produktieverlies in het segment herstel en verbouw verwacht Rabo dat de totale woningmarkt in 1994 een produktiegroei zal doormaken van 1,9 procent. “De jaren daarna zal deze markt zich weer stabiliseren”.

Over de sectoren gww en utiliteitsbouw zijn de samenstellers van ‘Cijfers en Trends’ redelijk positief. Men verwacht dat de U-bouw zich na 1994 zal herstellen en de gww toont een bescheiden groei van circa 1,5 procent. Dit laatste percentage betekent een terugval van 1,5 procent. Mogelijke oorzaak daarvan is het afzwakken van de groei-impuls door de (rijks)overheid.

Reageer op dit artikel