nieuws

Provinciebestuur tilt streekplanbesluit over verkiezingen

bouwbreed

Provinciale staten van Noord Holland wachten met het nemen van een besluit over het streekplan Haarlemmermeer/Schiphol tot het onderzoek naar de milieu-effecten van de uitbreiding van de luchthaven is afgerond.

In de praktijk betekent dit dat het besluit pas na de verkiezingen van 1995 zal worden genomen. Tot deze afwachtende houding is besloten omdat de mer-procedure rond de uitbreiding van Schiphol is gekraakt. Wel houden GS vast aan het in het streekplan opgenomen aantal van 15.000 te bouwen woningen in Haarlemmermeer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels