nieuws

Premievrijstelling bij aannemen werklozen

bouwbreed

De regeling op grond waarvan werkgevers ke worden vrijgesteld van werkgeverspremies als zij iemand in dienst nemen die werkloos is, wordt verruimd. Dit blijkt uit een nota, die minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Het gaat om een nota van wijziging op een eerder voorstel tot aanpassing van de Wet Vermeend-Moor. Het wijzigingsvoorstel van minister Melkert houdt in dat werkgevers premievrijstelling krijgen als zij iemand in dienst nemen die tussen een half jaar en een jaar werkloos is en voor wie het arbeidsbureau loonkostensubsidie geeft.

Nemen zij iemand aan die langer werkloos is, dan kan premievrijstelling worden verkregen zonder dat sprake is van loonkostensubsidie.

De premievrijstelling wordt gegeven voor een periode van twee jaar. Als iemand wordt aangenomen die langer dan twee jaar werkloos was, dan geldt de vrijstelling voor vier jaar.

Voor 10.000 mensen

In het voorstel van minister Melkert is bovendien voorzien in verlenging van het recht op premievrijstelling voor deelnemers aan de banenpool teneinde te voorkomen dat deze tegemoetkoming zou komen te vervallen voor mensen die in het eerste jaar zijn ingetreden in de banenpool. Als gevolg van een eerder wijzigingsvoorstel in februari en de nu aangekondigde aanpassingen, zullen jaarlijks tenminste 10.000 werklozen extra naar werk ke worden bemiddeld.

Reageer op dit artikel