nieuws

Pleidooi voor snelle aanleg HSL-zuid

bouwbreed

De positie van Nederland als toegangspoort tot Europa komt in gevaar als Nederland niet aansluit op het Europese netwerk van hogesnelheidslijnen. Snelle besluitvorming over en realisatie van de HSL in Nederland is dan ook dringend gewenst, en voor de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven zelfs van levensbelang.

Dat schrijft Nederland Distributieland in een brief aan het Inspraakpunt Nota Hogesnelheidslijn, dat de reacties verzameld op de voorgenomen aanleg van een HSL tussen Brussel en Amsterdam. Volgens de organisatie moet de lijn op een zodanige manier ruimtelijk worden ingepast dat dit aanvaardbaar is voor de aanwonenden, maar wel zonder dat dit leidt tot vertraging en/of onnodig hoge kosten.

In de brief wordt er verder op gewezen dat het vervoer per spoor in Europa steeds belangrijker wordt. Mede daarom moet ook de aanleg van de HSL-oost (Amsterdam-Keulen-Frankfurt) en van de Betuwelijn met voortvarendheid ter hand worden genomen.

Reageer op dit artikel