nieuws

Pleidooi voor slechts twee stadsprovincies

bouwbreed

Het experiment van de stadsprovincies dient beperkt te worden tot de regio’s Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast moeten zes of zeven grote provincies geformeerd worden.

Dat stelde dr. W. Salet vrijdag in zijn inaugurele rede als hoogleraar aan de faculteit Technische Bestuurskunde van de Technische Universiteit Delft. De huidige operatie bestuurlijke vernieuwing, waarbij Nederland zal worden ingedeeld in zeven stadsprovincies en overige provinciale restgebieden, leidt volgens Salet tot onnodig verlies van bestuurlijke kwaliteit. Hij voorziet vooral problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, onderwijs en verkeer en vervoer. Deze vraagstukken ke beter op een centraler niveau geregeld worden, vindt de hoogleraar.

Door de aanwezigheid van de havens zijn de regio’s Amsterdam en Rotterdam volgens hem wel redelijk kansrijk. Daarbuiten is zowel voor de provincies als de gemeenten versterking van het lokale bestuur nodig. Een fusie tussen het resterende Hollands middengebied met de provincie Utrecht zou een nieuwe provincie ke opleveren die zich internationaal zou ke manifesteren, meent Salet.

Reageer op dit artikel