nieuws

Oppervlakbehandeling past in rationeel wegbeheer

bouwbreed Premium

Het bedrag dat wegbeheerders jaarlijks voor wegenonderhoud beschikbaar hebben noodzaakt tot een rationele benadering van de problematiek. Tijdig uitvoeren van oppervlakbehandelingen met bitumenemulsie past daar goed bij, vindt de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bitumenemulsies (VNFB).

De VNFB uit Leidschendam meent dat de jaarlijkse problemen van de wegbeheerders met het rond krijgen van de begroting niet mag leiden tot verwaarlozing van het wegonderhoud omdat daarmee direct de verkeersveiligheid in het gedrang zou ke komen. Door tijdig een oppervlakbehandeling uit te voeren is het mogelijk een algehele reconstructie voor langere tijd uit te stellen. Uitvoering van een oppervlakbehandeling is dan ook een maatregel die past in een vorm van rationeel wegbeheer waarbij met de beschikbare gelden een maximum aan rendement wordt gehaald.

Bij oppervlakbehandelingen wordt een bitumineus bindmiddel en afstrooimateriaal aangebracht op een bitumineuze verharding. Bindmiddelen in emulsievorm zijn mengsels van bitumenbolletjes in water. Ze worden aangebracht met een temperatuur van 65 gr. C en lager. Emulsies zijn door de samenstelling weinig gevoelig voor vochtige omstandigheden bij het aanbrengen. De basis voor bitumenemulsies zijn natuurlijke stoffen, te weten aardolie en water. De emulsies zijn dan ook niet belastend voor het milieu.

Viermaal

In Nederland wordt ongeveer 10% van de bitumen in emulsievorm verwerkt. In Frankrijk wordt vier keer zoveel wegdek beschermd door een oppervlakbehandeling als in Nederland. Een groot deel van het verschil is toe te schrijven aan de contractvorm bij aanbrengen van deklagen en emulsies. In Frankrijk wordt het werk direct aan de aannemers gegund. In Nederland worden emulsies veelal in onderaanneming van de wegenbouwers aangelegd. Hun belang ligt echter bij het aan de gang houden van hun asfaltcentrales.

Reageer op dit artikel