nieuws

Opleidingen houtbranche sterk gemoderniseerd

bouwbreed Premium

De primaire opleidingen voor de houthandel die de Stichting Hout en Meubel (SH en M) organiseert in samenwerking met de stichting Werkgelegenheids- en Scholingspoen (WESP) en diverse streekscholen worden sterk gemoderniseerd. Dit is noodzakelijk om de instroom van nieuwe leerlingen te bevorderen.

Dit is gisteren bekend gemaakt. Volgens de SH en M is de instroom van nieuwe leerlingen sterk gedaald. Per jaar is er plaats voor gemiddeld vijftig nieuwe cursisten, maar dit aantal wordt bij lange na niet gehaald. Vorig jaar meldden zich slechts 38 nieuwe leerlingen. Aan een van de deelnemende streekscholen kon een opleiding niet doorgaan wegens gebrek aan belangstelling. De desinteresse wordt onder meer veroorzaakt door de dalende werkgelegenheid in de houthandel.

In de opleiding nieuwe stijl heeft de leerling de keuze uit specialisatie in Bestekzoeken of Machinaal houtbewerken. Daarna is een voortgezette opleiding in een van deze vakken mogelijk, waarna de leerling een kader opleiding of een vervolgcursus kan volgen. Ook is doorstroming naar het middelbaar beroepsonderwijs mogelijk. In de oude situatie bestond een algemene primaire opleiding Technisch medewerker houthandel met beperkte mogelijkheden tot het volgen van vervolgopleidingen.

Actief beleid

Niet bekend

De kwaliteit van de bedrijfsleermeesters, die leerlingen in de praktijk begeleiden, moet worden verbeterd. Deze leermeesters moeten meer aanzien krijgen, beter in staat zijn hun kennis op de leerlingen over te brengen en meer tijd vrij ke maken om aan hun pupillen te besteden.

Reageer op dit artikel