nieuws

Opeten rioolslib een oplossing voor het afvalprobleem

bouwbreed

Slib dat bij zuivering van rioolwater overblijft, kan door kleine beestjes worden opgegeten. Experimenten hebben uitgewezen dat de hoeveelheid slib met 20 tot 100 procent afneemt. Dat komt naar voren in het proefschrift ‘Grazer induced sludge reduction in wastewater treatment’ waarop Christa Ratsak op donderdag 22 september promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Omdat het slib voor een groot deel uit bacterien bestaat, is het eetbaar voor onder andere wormen.

De hoeveelheid slib kan echter pas afnemen als de beestjes in grote getale worden ingezet. Onder proefomstandigheden is dat goed gelukt.

De beestjes komen nu ook voor in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het proefschrift van Ratsak wordt meegenomen in het RZWI-programma 2000 dat is opgezet door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbeheer (RIZA).

Doel van dit po is om relatief kleine zuiveringsinstallaties te ontwerpen die weinig slib produceren en voldoen aan de strenge milieueisen op dit gebied.

Reageer op dit artikel