nieuws

NWR: Rente beslissend voor woningmarkt

bouwbreed

De Nationale Woningraad waardeert het dat het kabinet-Kok op het terrein van de volkshuisvesting de kernthema’s ‘beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit’ wil hanteren en dat voor de uitvoering samenwerking van alle partijen noodzakelijk is.

Een beslissende factor of de gestelde doelen zullen worden gehaald is de rentestand op de kapitaalmarkt, aldus de NWR. Een stijgende rente, die anders dan in het verleden niet meer wordt gecompenseerd door (hogere) subsidies, zet de nieuwbouwproduktie onmiddellijk onder druk. Wanneer de rente op de kapitaalmarkt gedurende langere tijd op het huidige, relatief hoge niveau blijft, zullen volgens de NWR aanvullende stimulerende maatregelen onvermijdelijk worden. “Blijven die in die situatie achterwege, dan worden de voornemens met betrekking tot produktie, betaalbaarheid en kwaliteit loze plannen.”

De NWR is blij met het behoud van de individuele huursubsidie, maar vindt de decentralisatie van de uitvoering ervan minder goed zitten. De koepel blijft zorgen houden over de ontwikkelingen van Vinex-locaties. De aanpak van infrastructurele en milieuproblemen liet tot nu toe te wensen over. Daarom moet de rijksoverheid ook hier krachtiger stimulerend en coordinerend op treden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels