nieuws

Noordwijkse eigenaren bang voor waardevermindering grond

bouwbreed Premium

De aanwijzing van het duingebied Coepelduin tussen Katwijk en Noordwijk als natuurmonument zal een aantal particuliere eigenaren van duingrond ernstig beperken in hun bouwmogelijkheden. De grond zal daardoor een flink stuk in waarde ke dalen. Dat stellen zes grondeigenaren in Noordwijk bij de Raad van State in Den Haag, waar zij in beroep zijn gegaan tegen de aanwijzing van het gebied als natuurmonument.

Vier grondeigenaren vrezen dat zij de bouwmogelijkheden op hun grond niet volledig zullen ke benutten omdat daarvoor nu een extra vergunning gevraagd moet worden van de natuurbeschermingswet. Volgens woordvoerder M. Nagel van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is het landelijk en provinciaal beleid er op gericht de bouw van huizen in het duingebied zoveel mogelijk tegen te gaan. Volgens Nagel zullen de grondeigenaren nog wel mogen bouwen, maar zal dat in de toekomst zoveel mogelijk beperkt worden.

De eigenaren van het voormalig hotel De Helmhorst in Noordwijk zijn ook in beroep gegaan tegen de aanwijzing. Zij zijn bezig met plannen voor de herbouw van het hotel in een appartementen complex. Een deel van de gronden om het hotel maakt onderdeel uit van het Coepelduin natuurmonument. De natuurbescherming beperkt de aanleg van een parkeerplaats, en blokkeert de mogelijkheid een stuk duinlandschap bij het hotel recreatief door de gasten te laten gebruiken. De grondeigenaren vragen de Raad van State de status van natuurmonument voor een deel op te heffen of de garantie te geven dat de bouwmogelijkheden op hun grond blijven bestaan. De Raad van State hoopt over ongeveer zes weken uitspraak te doen.

Reageer op dit artikel