nieuws

Nog dit jaar nieuw program bodemsanering

bouwbreed

Nog voor het einde van 1994 verschijnt het tweede uitvoeringsprogramma bodembescherming en bodemsanering. Dat blijkt uit de begroting van VROM. Voor de financiering van een deel van de daarin vermelde poen kan voortaan een beroep worden gedaan op het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

Zoals al in het regeerakkoord was aangekondigd zullen alleen bodemsaneringpoen ten behoeve van bouwpoen in de binnensteden of ter realisering van de ecologische hoofdstructuur in aanmerking komen voor een uitkering uit het FES.

Reageer op dit artikel