nieuws

Nieuw elan

bouwbreed

Het nieuwe elan van ‘paars’ betekent de komende vier jaar voor Verkeer en Waterstaat een bezuiniging van meer dan een miljard gulden op de infrastructuur.

In het algemeen is dat raar, als je bedenkt hoezeer dit kabinet belang hecht aan versterking van de economische positie van Nederland.

Meer in het bijzonder is het wrang voor minister Jorritsma. Het Kamerlid was immers een van de pleitbezorgsters van nieuwe infrastructuur en nu is juist zij met een dergelijk omvangrijke taakstelling opgezadeld.

De bezuiniging is voor 1995 nog ingevuld met een kasschuif en ‘temporisering’ (ook wel uitstel genoemd) van enkele poen uit het Meerjaren Programma Infrastructuur en Transport, die toch al vertraging hadden opgelopen. Versobering is niet nodig gebleken, zo zei de minister met enige trots in haar toelichting op de begroting. Gevreesd moet echter worden dat de boodschap in de begroting voor 1996 een hele andere zal zijn.

EH

Reageer op dit artikel