nieuws

Moskou werkt tekort aan woningen weg

bouwbreed Premium

Jaarlijks wordt in Moskou ongeveer vier miljoen vierkante meter nieuwbouw opgeleverd. Mede daardoor is ongeveer 20 procent van het woningtekort in de afgelopen twee jaar weggewerkt. De Russische hoofdstad herbergt om en nabij tien miljoen mensen en is de enige stad in Rusland waar de bouw niet afnam. De 3000 makelaars van Moskou handelen per maand ruim 12.000 transacties af en boeken daarmee met elkaar een omzet van ruim f. 1,2 miljard. In ’s lands hoofdstad zijn ongeveer vier miljoen woningen geprivatiseerd en verkocht aan de zittende bewoners.

Rusland kent volgens vice-president A. Suslenkov van de Russian Guild of Realtors (RGR) sinds vier jaar een markt voor vastgoed. Zijn organisatie bestaat zo’n twee jaar en bevordert investeringen in onroerend goed. De organisatie probeert verder vaart te brengen in de denationalisatie van de economie en in de privatisering van bedrijven. Overleg en samenwerking met de overheid moet bijdragen aan de komst van een werkbare vastgoedmarkt.

De organisatie wil zich ontwikkelen tot spil waar alles wat ook maar enigszins verband houdt met onroerend goed om heen draait. Bij de Russische makelaars bestaat veel belangstelling voor de verschillende Nederlandse eigendomsconstructies. Een delegatie van de RGR bezocht om die reden op uitnodiging van de NVM Nederland. De meeste activiteiten vinden volgens RGR-president K. Aprelev plaats in de woningsector. De oorzaak daarvan hangt onder meer samen met de opzet van betrouwbare registratiesystemen zoals een goed op orde gebracht kadaster. In andere vastgoedsectoren vonden dergelijke verbeteringen nog nauwelijks plaats.

Woonruimte

Mede door slechte regelgeving en het feit dat daarin voorlopig nog geen verandering te verwachten valt, doen zich in die sectoren nog weinig ontwikkelingen voor. Een vierkante meter woonruimte in Moskou kost volgens Aprelev om en nabij f. 3000. Voor de meer luxe woonruimte in de betere wijken beloopt de koopprijs per vierkante meter pakweg f. 12.000. Te denken valt hier aan woningen met twee verdiepingen, een dakwoning, een garage en een zwembad. Een dergelijke woning beslaat in totaal ruim 600 vierkante meter. Het gaat hierbij om woningen in de meer prestigieuze delen van Moskou.

Het mag volgens Suslenkov duidelijk zijn dat deze woningen zijn bedoeld voor de topinkomens. De prijs van de woningen is mede hoog door het gebrek aan vrije locaties in Moskou waar dergelijke woningbouw kan plaats vinden. Pas over zo’n twee jaar zullen zich ruimere mogelijkheden aandienen.

Privatisering

De stadsregering van Moskou privatiseert woningen. Daar zijn volgens Aprelev geen beperkingen aan verbonden. Iedereen mag kopen. De verkoop gebeurt onder meer door middel van veilingen. De opbrengst investeert de stad in nieuwe bouwwerken.

De prijs per vierkante meter hangt ook hier samen met de ligging van de woning. Over het geheel genomen kost een vierkante meter gemeentewoning volgens Suslenkov ongeveer f. 400. Per woning gaat het dan om gemiddeld 35 vierkante meter. De uiteindelijke kosten zullen doorgaans hoger liggen omdat zo’n woning veelal moet worden opgeknapt.

In het centrum van Moskou zijn dergelijke woningen volgens de Europese norm verbouwd en vergen mede daardoor een huurprijs van zo’n f. 3000. Dat bedrag mag tevens als richtlijn gelden voor soortgelijke woningen elders in de stad. Mensen die een woning kopen zullen die bij afwezigheid van een hypotheeksysteem volgens Aprelev contant moeten afrekenen. Of en wanneer een dergelijk systeem er komt is niet te zeggen omdat het de regering aan geld ontbreekt. Er bestaan geen formele regelingen omtrent betalingen. Dat is een kwestie die beide partijen samen moeten oplossen.

De wet verbiedt het maar particulieren ke kopers van woningen geld lenen. Dit najaar zal het parlement zich naar Suslenkov verwacht buigen over een wetsvoorstel inzake hypotheken. Ongeveer anderhalf jaar geleden stelde de RGR de regering voor in deze actie te ondernemen.

Wet

Wie in Moskou vastgoed koopt is daarmee op grond van een gemeentelijk document gegarandeerd eigenaar. Transacties vinden volgens Aprelev plaats onder de wet op het onroerend goed. Alle locaties in Moskou zijn in een centraal computersysteem ingebracht. De koper kan daar zien of het aangeboden object inderdaad vrij voor verkoop is. De Russische wet stelt dat mensen die voor de revolutie vastgoed in bezit hadden daar nu geen aanspraak meer op ke maken. Hetzelfde geldt overigens ook in Letland en de Oekraine.

Reageer op dit artikel