nieuws

Meer geld voor onderhoud vaarwegen

bouwbreed

Niet de aanleg, maar het onderhoud van vaarwegen staat in de komende kabinetsperiode centraal voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In zijn begroting kondigt dit departement een verhoging van het onderhoudsbudget aan met – 40 miljoen in 1995, oplopend tot – 105 miljoen vanaf 1996. De verhoging gaat ten koste van het aanlegbudget.

Voor de voortgang van het onderhoud van de vaarwegen zijn de twee baggerspeciedeponies in het Ketelmeer en het Hollandsch Diep van cruciaal belang. De bouw hiervan zal zo snel mogelijk worden begonnen, zo zegde minister Jorritsma toe. Tot die tijd zal de baggerspecie worden gestort in de Slufter.

Bij de aanleg van de vaarwegen zal het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer worden gevolgd. Inmiddels is met Duitsland overleg begonnen over de aanleg van het Twente-Mittelland-kanaal.

Reageer op dit artikel