nieuws

“Locatiebeleid even fictief als het bouwprogramma”

bouwbreed

Het locatiebeleid wordt al even fictief als het bouwprogramma. Dat is het oordeel van VGBouw over de begroting van VROM. Deze werkgeversorganisatie is vooral ontevreden over het feit dat met de 26 stadsgewesten slechts afspraken zijn gemaakt over minder dan de helft van de benodigde woningen. “Een betere illustratie van het feit dat de Vinex op zijn minst aanvulling behoeft is overbodig”, aldus het commentaar.

Volgens het onderdeel ruimtelijke ordening van de memorie van toelichting bij de VROM-begroting zullen er in de 26 stadsgewesten de komende tien jaar 456.500 woningen gerealiseerd worden. Dat zou 75 % zijn van de totale nationale uitbreiding van de woningvoorraad. Maar in het onderdeel Volkshuisvesting van diezelfde memorie van toelichting wordt geconstateerd dat, exclusief extra benodigde woningen voor asielzoekers, de nieuwbouwbehoefte de komende tien jaar op 835.000 woningen uitkomt. Met de extra woningen voor asielzoekers komt de behoefte zelfs op 925.000 woningen, aldus VGBouw die constateert dat met de stadsgewesten dus voor minder dan helft afspraken zijn gemaakt.

“Los van de getallen is het opmerkelijk dat net als vorig jaar wordt gesteld dat het streven er op gericht is voor het eind van het jaar uitvoeringsconvenanten met de stadsgewesten af te sluiten. Alleen vorig jaar werd eind 1993 genoemd en nu is eind 1994 in beeld. Deze fictieve planning is sinds de start karakteristiek voor het Vinex-beleid”, aldus VGBouw. Het locatiebeleid wordt daarmee net zo fictief als het bouwprogramma. Toen in het verleden de woningbouw voor een groot deel gesubsidieerd werd kon het rijk aardig inschatten wat zou worden gebouwd. Maar ook toen waren in verschillende jaren al extra aanmoedigingen van de staatssecretaris nodig.

Conjunctuurgevoelig

In 1995 is van het programma van 106.000 woningen 70 % ongesubsidieerd. Dat maakt het zeker niet tot een programma, maar tot een prognose. “Een prognose die niet gehaald wordt als er geen goede bouwlocaties zijn, als de rente te veel stijgt, als de huren in de voorraad nauwelijks nog stijgen etc.”

Voor de bedrijfstak bouw is er daarom volgens VGBouw naast de utiliteitsbouw een ander zeer conjunctuurgevoelig produktieterrein bij gekomen. Dit wordt een punt van grote zorg voor de bouw en het departement van SZW.

Reageer op dit artikel