nieuws

Lagere onroerend-goedbelasting over gifgrondhuizen Hengelo

bouwbreed

De gemeente Hengelo moet de aanslag in de onroerend-goedbelasting over 1985 van een bewoner van een twee-onder-een-kapwoning verminderen, omdat de woning op gifgrond bleek te staan.

Dat oordeel van de Belastingkamer van de Hoge Raad kan consequenties hebben voor andere voormalige bewoners van de inmiddels afgebroken woningen.

De gemeente had de panden getaxeerd op hun waarde per 1 januari 1982. Nieuwe taxaties worden volgens de gemeentelijke verordening van de belastingen om de vijf jaar gemaakt, tenzij de waarde van het pand in het economische verkeer verandert door (ver)bouw of verandering van bestemming.

De Hoge Raad sluit zich aan bij de opvatting van het gerechtshof in Arnhem dat het in ieder geval voor 1985 duidelijk was dat de grond ernstig was verontreinigd. Dat geeft op zich al aanleiding tot een tussentijdse hertaxatie voor het jaar 1985.

Over vermindering van de aanslag in voorgaande jaren heeft het Hof alvast een indicatie gegeven.

Dat er in juni 1982 al bodemonderzoek plaatsvond, geeft aanleiding tot de veronderstelling dat al voor het begin van dat jaar – en dus op de peildatum van 1 januari 1982 – het vermoeden van bodemverontreiniging was gerezen. Dat impliceert een waardedaling waarmee wellicht onvoldoende rekening is gehouden.

Reageer op dit artikel