nieuws

Laagste cao-lonen groeien sneller dan minimumloon

bouwbreed Premium

De laagste cao-lonen zijn sinds 1984 sneller gegroeid dan het wettelijk minimumloon. Sinds 1989 houden de laagste cao-lonen ook ongeveer gelijke tred met de algemene loonontwikkeling. Ook de jeugdlonen zijn sneller gegroeid dan het minimumloon voor deze groep.

Dat blijkt uit een onderzoek dat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. Werkgevers en werknemers hebben dus geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de overheid hun heeft geboden de laagste cao-lonen laag te houden door het minimumloon jarenlang te bevriezen, constateren de onderzoekers.

Dat staat haaks op het streven om laaggeschoolden en jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt te geven.

Het wettelijk minimumloon werd in 1984 verlaagd en vervolgens tot 1990 jaarlijks bevroren. Van 1990 tot 1992 is het weer verhoogd. Uit het onderzoek van het departement blijkt dat de laagste cao-lonen in die periode stelselmatig meer zijn toegenomen dan het minimumloon.

Reageer op dit artikel