nieuws

‘Kabinet mag problemen van kleinere steden niet vergeten’

bouwbreed Premium

Het besluit van het kabinet om extra aandacht te besteden aan de problematiek van de vier grote steden mag er niet toe leiden dat de moeilijkheden in andere grote gemeenten worden verwaarloosd.

Deze kanttekening plaatst J. Mans, burgemeester van Enschede. Hij zei dit naar aanleiding van het voornemen van de regering om met de grote steden afspraken maken over een beleid dat moet leiden tot meer werk en veiligheid en een betere leefbaarheid.

Het kabinet, zo heeft het eind vorige week bekendgemaakt, is bereid hiervoor zo nodig regels te versoepelen en bevoegdheden en financiele middelen naar de steden over te hevelen. Staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse zaken wil eerst afspraken maken met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Volgens het kabinet zijn steden enerzijds de motor van de economie en de samenleving, maar kampen ze anderzijds met problemen van werkloosheid en onveiligheid. Oplossing van die problemen versterkt de betekenis van de stad als trekker van de economie en de samenleving. Premier Kok heeft inmiddels voorstellen over het scheppen van de 40.000 banen voor langdurig werklozen in het vooruitzicht gesteld. De financiering van die banen gebeurt met uitkeringsgelden. De steden spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van dit plan.

Kanttekeningen

Volgens burgemeester J. Mans van Enschede moet voorkomen worden dat de moeilijkheden in andere grote steden door het kabinet worden verwaarloosd. “Dat zou voor de ontwikkeling van die gemeenten levensgevaarlijk zijn”, zo stelde Mans. “De regering moet niet uit het oog verliezen dat vele gemeenten met een inwonertal vanaf 100.000 dezelfde problemen hebben als de vier grote. Ik denk onder andere aan verpaupering, drugsoverlast en hoge werkloosheid.”

Staatssecretaris D. Tommel van VROM wees er in een reactie op de woorden van Mans op dat het niet de bedoeling is steden als Enschede achter te stellen. In dat verband noemde hij de financiele inspanningen van het rijk om extra woningbouw mogelijk te maken.

Niet makkelijk

Uitvoering van de plannen is overigens niet altijd gemakkelijk, zoals in Enschede blijkt. Een groot obstakel in die gemeente vormt de vervuiling van de bouwterreinen. Dat is nog een erfenis van de textielindustrie.

Reageer op dit artikel