nieuws

Integraal waterbeheer vereist samenwerking

bouwbreed

Toepassen van nieuwe watertechnologieen heeft alleen zin als alle betrokkenen bereid zijn tot samenwerking. Zo niet, dan is het integraal waterbeheerbeleid gedoemd te mislukken.

Dat zei ir. G. Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, tijdens de opening van het congres ‘Living with water’ in de Rai te Amsterdam. Blom wees erop dat vroeger de verschillende functies van water afzonderlijk werden behandeld. Tegenwoordig wordt er gestreefd naar een duurzame ontwikkeling. Dat kan alleen door een integrale aanpak, die rekening houdt met de gevolgen van maatregelen op de lange termijn.

Watersysteem

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de doelen voor wat betreft het integrale waterbeheer samengevat per watersysteem. Blom noemde een aantal voorbeelden. Het systeem ‘rivier’ moet zowel geschikt zijn voor de rode zalm als voor het transport over water. Meren moeten plaats bieden aan de otter. Estuaria hebben een drieledig doel: ruimte voor scheepvaart, trekpleister voor recreanten en leefgebied voor zeehonden en bruinvissen.

Gezonde vis

Het systeem ‘zee’ tenslotte dient zowel vol te zitten met gezonde vis als een bron te zijn van grondstoffen en energie, stelde Blom. De doelen van het integraal waterbeheer zijn alleen te bereiken door internationale samenwerking per stroomgebied. De Rijnoeverstaten hebben reeds een ambitieus programma en voor de Maas en de Schelde zijn onlangs verdragen gesloten.

Het congres ‘Living with water’ vindt plaats ter gelegenheid van de vakbeurs Aquatech. Blom zei, dat de vakbeurs bewijst dat technische problemen overkomelijk zijn. De technologie is ver gevorderd en steeds in ontwikkeling. Het toepassen van nieuwe watertechnologieen heeft echter geen zin, als er geen bereidwillige samenwerking is. Daarbij dringt steeds meer het besef door dat het niet alleen gaat om schoon water, maar om het herstel van aquatische ecosystemen. Daarbij zijn voldoende kennis en heldere doelstellingen nodig. Het is daarom goed dat de laatste dag is gewijd aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor beleidsmakers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels