nieuws

Inhaalslag ten einde: herstel bouw lijkt definitief

bouwbreed Premium

De enorme inhaalslag, die zich de afgelopen maanden in de bouw manifesteerde en waar goed en flexibel op is gereageerd, loopt ten einde. De nog steeds toenemende vraag naar bouwkundigen, die de afgelopen maanden een enorme piek veroorzaakte, vertoont nu regelmatig een licht stijgende lijn. Het herstel van de bouwnijverheid lijkt daarmee definitief.

Een en ander blijkt uit de maandelijkse bouwbarometer. De barometer is gebaseerd op vraag en aanbod van uta-personeel en een peiling onder opdrachtgevers van Brouwer Personeel in Leerdam.

Vanaf eind april 1994 is er sprake geweest van een explosieve vraag naar tijdelijk personeel. Nu de inhaalslag ten einde loopt, bezinnen de ondernemers in de bouwnijverheid zich op de toekomst. In hoeverre tijdelijke krachten op een vaste baan ke rekenen is nog onduidelijk. Ervaringen uit het recente verleden weerhouden bedrijven ervan mensen zonder meer voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

Woningbouw

Opvallend in de woningbouwsector is een licht dalende vraag naar uitvoerend personeel. Zeker voor deze periode van het jaar een opmerkelijke ontwikkeling. De behoefte aan werkvoorbereiders, calculators en organisators daarentegen is groter dan gebruikelijk. Over de hele linie bezien, blijft de vraag naar personeel in de woningbouw onveranderd goed.

Utiliteit

In de utiliteitsbouw tekent zich een geringe verbetering af. Dit blijkt uit de toenemende vraag naar personeel voor poen die dit najaar ten uitvoer zullen worden gebracht. De ontwikkelingen op het niveau van hoger- en topkaderfuncties laten -nog- te wensen over. Positieve impulsen op dit vlak zullen voorlopig ook nog even op zich laten wachten. Het herstel van de bouw is hiervoor nog te recent.

Veel bouwbedrijven, die tijdens de recessie hun bakens hebben verzet naar Duitsland, plukken nu de vruchten. De behoefte aan ervaren bouwers, die tijdelijk naar Duitsland willen verhuizen, is groot.

Gww-sector

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar, vraagt de gww-sector veel tijdelijke ondersteuning. De kans op definitieve aanstellingen wordt steeds groter en lijkt zelfs een trend te worden. Vooral grotere wegenbouwbedrijven zoeken jonge mensen met een goede opleiding en enige werkervaring, die intern verder worden geschoold. Een dergelijk beleid rechtvaardigt de conclusie dat deze sector een betere toekomst tegemoet treedt. Het herstel van de installatietechniek wordt langzaam maar zeker zichtbaar.

Elektrotechniek

Voor renovatie- en onderhoudswerken neemt de vraag naar personeel weer toe. Als gevolg van diverse reorganisaties tekent zich een verschuiving van het marktterrein af van nieuwbouw naar onderhoud. Steeds meer installatiebedrijven gaan over tot het opzetten van service- en onderhoudsafdelingen.

Elektrotechnici profiteren overigens nog in mindere mate van het herstel dan werktuigbouwers. Wel wordt verwacht dat het herstel zich vanaf begin 1995 zal doorzetten. Een inhaalslag is ook hier niet ondenkbaar.

Reageer op dit artikel