nieuws

In actieweek bouwbond FNV: Spoedoverleg met minister over veiligheid wegwerker

bouwbreed Premium

De bouwbond FNV heeft komende week een spoedoverleg met minister Jorritsma over de veiligheid van wegwerkers. “We gaan van de minister eisen dat het verbod op asfalteren van november tot en met maart van de baan gaat en dat er meer geld voor veiligheidsmaatregelen wordt uitgetrokken”, aldus voorzitter R. de Vries van de bouwbond.

Het vakbondsbestuur en de wegwerkers zijn het zat. Dat werd duidelijk bij begin van de FNV-actie die nog de hele week zal duren. Weggebruikers wordt met spandoeken en pamfletten duidelijk gemaakt dat ze bij werkzaamheden aan de weg rekening moeten houden met de veiligheid van de wegwerker. Daarnaast zullen bestuursleden van de bond zich voegen bij de wegwerkers op de werkplek. Met borden op hun rug gaan ze zo weggebruikers attenderen op hun soms roekeloze rijgedrag. De bond voert al jaren actie, maar er wordt, aldus de FNV, door de overheid en andere verantwoordelijke organisaties slecht geluisterd.

De nu vrij agressief ingezette actie is mede veroorzaakt door het feit dat enkele weken geleden twee wegwerkers de dood vonden als gevolg van roekeloos rijgedrag, gecombineerd met een onveilige werkplek. Het wordt steeds duidelijker dat wegwerkers een veel betere bescherming nodig hebben voor een relatief kleine groep weggebruikers die zich volgens de bond ‘ronduit a-sociaal’ gedraagt. “Naast het feit dat automobilisten het presteren om langs een wegafzetting, waar 70 kilometer de maximum snelheid is, met 160 kilometer te razen, krijgen wegwerkers blikjes en ander afval naar zich toe geworpen. Daar moet nu echt wat aan gebeuren”, aldus bondsbestuurder A. Schrijver.

Boosdoener

De grote boosdoener, zo bleek op de persconferentie aan het begin van de actieweek die nog de hele week zal duren, is het Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor de regelgeving voor veiligheid. Volgens de bond zijn de huidige regels onvoldoende en worden ze bovendien slecht toegepast. De uitvoering van de veiligheidsregels wordt in de regel door de aannemer ter hand genomen. Deze is echter gehouden aan het bestek zoals dat door de opdrachtgever wordt verstrekt, en dit is veelal ontoereikend. Het gevolg is dat werkgevers in de wegenbouw willens en wetens gebrekkige veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

Irritatie

De kritiek op Rijkswaterstaat richt zich ook op de geringe aandacht die de dienst besteedt aan het spreiden van de werken over het jaar. Schrijver: “Vanaf mei is de hele branche keihard aan het werk om alle aanbestede werken uitgevoerd te krijgen. Het gevolg is dat half Nederland opgebroken ligt, wat de nodige irritatie bij weggebruikers oproept. Vervolgens ligt het na de ‘bouwvak’ weer stil totdat de overheid erachter komt dat ze nog wat geld op haar begroting over heeft en dan opnieuw gaat werken wil laten uitvoeren. Deze werken moeten ‘even snel’ worden geklaard in september en oktober, want daarna mag er van de overheid niet meer geasfalteerd worden. Het gevolg is dat er vaak dag en nacht moet worden doorgewerkt, in giftige dampen en gevaarlijke omstandigheden. Dit terwijl het langsscheurende verkeer juist alertheid vraagt. Na deze hectische periode worden de werknemers hartelijk bedankt en ke ze vier maanden de ww in.”

Niet blij

Ook de werkgevers zijn niet blij met deze situatie. Volgens voorzitter Van Herrewegen van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers is het voor de werkgevers ‘buitengewoon vervelend’ om de werknemers massaal te moeten ontslaan in de wintermaanden. “Maar ook voor de bedrijfsvoering is het geen gezonde situatie dat duur asfalteringsmaterieel zo’n vier maanden per jaar ongebruikt blijft”, aldus Herrewegen.

Reageer op dit artikel