nieuws

Huursubsidie blijft kerninstrument

bouwbreed

Ondanks een bezuiniging van – 200 miljoen blijft de Individuele Huursubsidie kerninstrument van de volkshuisvesting. De bezuiniging zal worden ingevuld met opbrengsten uit een verdere aanscherping van de vermogenstoets en een doelmatiger uitvoering van de regeling. Hiertoe wordt in overleg met de VNG en andere betrokkenen de decentralisatie van de IHS naar de gemeenten voorbereid.

Tegenover de bezuiniging staat een intensivering van – 80 miljoen, in de vorm van een toeslag op de IHS-bijdrage voor huishoudens met kinderen.

Een bedrag van – 24 miljoen in 1995 en – 50 miljoen voor de jaren daarna wordt uitgetrokken voor verlaging van de normhuurcompensatie met 2%. Minima met IHS ervaren hierdoor een 2% lagere huurverhoging. Of deze maatregel ook na 1995/1996 zal gelden hangt af van de koopkrachtontwikkeling.

Aangekondigd wordt ten slotte een wetsvoorstel, dat voorziet in een brengplicht van huurgegevens voor huurders in de particuliere sector.

Reageer op dit artikel