nieuws

Hoe dan ook meer rijksgeld nodig voor bouwopgave

bouwbreed

Er zal hoe dan ook geld van het rijk bijmoeten om de nieuwe, nog eens met 140.000 woningen verhoogde bouwopgave te ke realiseren. Dat is de stellige overtuiging van mr. W.D. van Leeuwen, directeur van het NCIV.

Van Leeuwen reageert hiermee op de brief van het ministerie van VROM aan de informateurs Van Aardenne, De Vries en Vis, waarin wordt gesteld dat de woningbehoefte vraagt om de bouw van 140.000 woningen extra, bovenop de 162.000 extra die in de Trendbrief zijn aangekondigd.

Hoge rentestand

Volgens de NCIV-directeur is het geld nodig voor de ontwikkeling van voldoende kwalitatief hoogstaande locaties, maar zeker ook om de gevolgen van de hoge rentestand voor de sociale woningbouw op te vangen. Van Leeuwen: “De stijging van de rente is voor ons een punt van zorg. Corporaties moeten in staat zijn om op een verantwoorde wijze de onrendabele toppen van sociale woningen voor hun rekening ke nemen. Op woningen die bereikbaar moeten zijn voor de laagste inkomens is bij de huidige rentestand (op dit moment zo’n 7,5%, EH) al sprake van een tekort op de exploitatie van – 20.000. Corporaties met een forse bouwopgave ke dat nu al niet meer aan. Daar zal dus iets moeten gebeuren.”

Meer geld

Volgens Van Leeuwen zal het kabinet met geld over de brug moeten komen.

“Het is natuurlijk mooi dat ze de stijging van de woningbehoefte nen, en het is goed dat dit kabinet onder ogen ziet dat het lang duurt voordat locaties zijn ontwikkeld, maar daarmee zijn we er nog niet. De volkshuisvesting is sterk afhankelijk gemaakt van de markt. Martkpartijen vragen om aantrekkelijke locaties, voordat zij besluiten te gaan bouwen. Corporaties moeten in staat zijn om op verantwoorde wijze sociale woningen te bouwen. Als aan die voorwaarden niet kan worden voldaan, en het kabinet doet daar niets aan, dan kan het investeringsniveau in de woningbouw te laag komen te liggen. En loopt men het risico dat er forse achterstanden in het bouwprogramma gaan ontstaan. Dat raakt weer de werkgelegenheid in de bouwnijverheid, terwijl werk toch een van de belangrijkste doelstellingen is van deze regering. Er zullen dus hoe dan ook voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Het rijk moet daarvoor zorgen.”

Reageer op dit artikel