nieuws

Heerlen en Aken laten zich adviseren over bedrijventerrein

bouwbreed

De gemeenten Heerlen en Aken hebben drie stedebouwkundige bureaus aangetrokken die nog dit jaar een advies moeten uitbrengen over de aanleg en ontwikkeling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein. Het zijn Kuiper Compagnons uit Rotterdam, HPP uit Dusseldorf en Aukett Londen. Het terrein is 100 ha groot (60 ha op Duits en 40 ha op Nederlands grondgebied).

De geraamde investering beloopt f. 180 miljoen. De uitgifte van het terrein vindt gefaseerd plaats.

Met Economische Zaken wordt overlegd om het terrein een gunstige speciale fiscale status te verstrekken.

Reageer op dit artikel