nieuws

Handboek voor bouwpartners

bouwbreed

Bij WEKA Uitgeverij BV te Amsterdam is het handboek ‘Contracteren en Aanbesteden in de Bouw’ verschenen. De losbladige uitgave is bedoeld als praktische leidraad voor bouwpartners in het onderhandelings- en aanbestedingstraject en kwam tot stand onder eindredactie van mr. D.E. van Werven en mr. A.G.J. van Wassenaer.

De uitgave geeft een compleet overzicht van het contracteringstraject van levering van de grond tot na de oplevering met tips, waarschuwingen en voorbeelden.

Ook is een overzicht van de bestaande standaardregelingen en modellen in de bouw opgenomen. ‘Contracteren en Aanbesteden in de Bouw’ omvat circa 350 pagina’s en kost – 125.

Reageer op dit artikel