nieuws

Grootscheeps onderzoek naar kustgebied Dollard

bouwbreed

Oceanografen en biologen gaan de komende twee jaar uitgebreid onderzoek verrichten naar de ontwikkeling van wadplaten in het kustgebied van de Dollard.

Voor dit wetenschappelijk po, dat door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt gefinancierd, zal op zee een 25 ton zware meetbrug worden geplaatst. Doel van het onderzoek is meer kennis te verzamelen over de aangroei en afslag van wadplaten, die een rol spelen bij de bescherming van het achterliggende land tegen de zee. De wadplaten hebben volgens NWO een grote natuurwaarde. Het is nog niet duidelijk welke invloed golven, stromingen, wind, regen en zonneschijn hebben op de aangroei en afslag van wadplaten. Ook biologische activiteiten van allerlei organismen spelen bij dit proces een rol.

Bij goed weer zullen tussen 12 en 16 september vanaf een grote drijvende bok twee 90 centimeter dikke palen met een lengte van 17 meter in de waddenbodem worden getrild. De palen gaan ruim elf meter de grond in. Vijf meter boven de getijplaat zullen de palen worden verbonden met een 30 meter lange ligger. Daaroverheen komt een loopbrug met daarop twee containers voor de opslag van materiaal, onderzoekapparatuur en het verblijf van de onderzoekers.

Aan het onderzoek nemen wetenschappers van de Rijksuniversiteit in Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, het Centrum voor Estuarine en Marine Oekologie in Yerseke, de Technische Universiteit in Delft en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel deel. Tevens zijn deskundigen van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft en Rijkwaterstaat bij het onderzoek betrokken. Het buitenland toont belangstelling voor het po, waarin NWO fl. 2,3 miljoen steekt. Met Franse en Britse onderzoekers zijn al afspraken voor een bezoek gemaakt.

Reageer op dit artikel