nieuws

Groningen vraagt EU subsidie voor studie naar hergebruik energie

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Groningen gaan een subsidie vragen aan de Europese Unie ten behoeve van een onderzoek naar hergebruik van energie in de Eemshaven.

Het bedrijf ‘Energie Experts’ heeft de opdracht gekregen een studie uit te voeren naar industrielewarmte- en koudestromen, met als doel te komen tot een betere en zuiniger energiehuishouding in het Eemmondgebied. Belangrijk daarbij is de mogelijke benutting van afvalwarmte uit de nieuwe Eemscentrale voor de glastuinbouw.

In het kader van de EU-subsidieregeling Regionale en stedelijke energieplanning is het mogelijk voor een dergelijk onderzoek een subsidie van 40% te krijgen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels