nieuws

Goed resultaat van Bank Nederlandse Gemeenten

bouwbreed

Het halfjaarresultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten is met ruim 20 procent gestegen tot – 148 miljoen. De rentemarge was in hoofdzaak bepalend voor de met – 32 miljoen tot – 180 miljoen gestegen baten van de bank.

De verwachting is dat het resultaat zich verderop in dit jaar positief zal blijven ontwikkelen. Voor heel 1994 wordt een “duidelijke” toeneming van de winst verwacht (vorig jaar – 254 miljoen).

De omzet lange kredietverstrekkingen lag met – 7,1 miljard nog boven het hoge niveau van – 6,8 miljard in de eerste zes maanden van 1993.

Tegenover een toegenomen omzet in de sector woningcorporaties stond een nagenoeg gelijke daling van verstrekte langlopende leningen aan gemeenten en nutsbedrijven.

De aangetrokken lange middelen ter financiering van de kredietverlening beliepen – 5,7 miljard tegen – 6,4 miljard in de eerste helft van 1993.

Reageer op dit artikel