nieuws

Gescheurde heipalen voor kantoortoren geinjecteerd

bouwbreed Premium

Aan weerskanten van de Utrechtse Baan in Den Haag wordt een dubbele rij betonpalen geheid voor een nieuwe kantoortoren, naar ontwerp van Benthem Crouwel Architecten. De ruim 20 m lange voorgespannen palen hebben een doorsnede van 60 x 50 cm. Voorafgaand aan het heien worden steeds gaten geboord, om problemen met de tunnelbak van de Utrechtsebaan te voorkomen.

Van het begin af aan zijn er moeilijkheden geweest met het heiwerk. Een aantal palen is tijdens het heien gescheurd. Totnogtoe werden er daarom extra palen geheid, maar nu wordt van die strategie afgeweken. De gescheurde palen zijn door Blokland Service te Arkel geinjecteerd. Na de reparatie worden zij alsnog gebruikt.

Volgens Betonson te Son zijn er gesprekken over de oorzaak van de scheurvorming gaande. De palen zijn overigens een normaal produkt van de betonfabriek. Vergelijkbare palen worden elders zonder problemen ingezet.

Het werk wordt uitgevoerd door Voorbij Funderingstechnieken BV. Volgens een woordvoerder wordt er dieper geheid dan ter plekke gebruikelijk, vanwege de zware belasting van de kantoortoren. “De kalenders waren hoog, maar dat is niet abnormaal. Kalenders van 100 (100 slagen per 25 cm) komen vaker voor, zonder scheurvorming in de palen”, aldus de woordvoerder. Er zijn en worden proeven gedaan door het Instituut voor Funderingscontrole BV (IFCO) te Gouda. Het is niet onmogelijk dat de problemen het gevolg zijn van moeilijk te doorheien zandlagen in de bodem.

Als de problemen overwonnen worden en het werk verder volgens plan verloopt zit er binnenkort ruim twee kilometer paal meer in de Haagse bodem.

Reageer op dit artikel