nieuws

Gelderland stelt nieuw streekplan ter discussie

bouwbreed

De provincie Gelderland gaat de buurprovincies Overijssel en Utrecht en de Duitse grensregio Nordrhein-Westfalen op korte termijn uitnodigen om te discussieren over de invulling van het nieuwe Gelderse Streekplan, dat uiterlijk in 1996 klaar moet zijn.

Daarnaast worden ook allerlei Gelderse belanghebbenden, zoals gemeenten, landbouworganisaties, industrieen, de recreatiesector en milieuorganisaties uitgenodigd aan de conferentietafel. Dat is, zo zegt gedeputeerde C. Voerman, de bedoeling van het Ruimtelijk Ontwikkelings Perspectief (ROP) dat deze week is gepresenteerd.

Het stuk is bedoeld als discussiestuk over de drie beleidsvelden ruimtelijke ordening, milieu en water. Uiteindelijk moeten uit het discussiestuk drie nieuwe lange-termijnplannen voor deze sectoren ontstaan.

In het ROP wordt Gelderland grofweg in drie gebieden verdeeld. Het westelijk gebied moet gezien worden als ‘suburbane zone’ waar overloop uit de Randstad opgevangen kan worden. Het oostelijk deel blijft een besloten gebied, waar de regio op eigen kracht moet ke draaien.

Het middengedeelte omvat het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen en de Stedendriehoek en moet ruimte bieden aan economische ontwikkelingen. De drie gebieden zijn onderverdeeld in in totaal zes regio’s. Deze plannen worden in de discussie afgestemd op de plannen van buurregio’s.

Reageer op dit artikel