nieuws

Geen wetsvoorstellen doorstroming

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel continueert het doorstromingsbeleid van zijn voorganger Heerma. “Ik ga ervan uit dat de doorstroming ‘full swing’ loopt. Als dat niet zo blijkt te zijn moet eerst worden bekeken of met ‘trek-maatregelen’ iets kan worden bereikt.”

Volgens Tommel gaat het dan om een zodanige kwaliteit woningen in de duurdere sectoren te realiseren, dat mensen vanzelf doorstromen en de goedkope woningen in voldoende mate beschikbaar komen voor de laagste inkomens. “Lukt dit niet dan moeten we gaan ‘duwen’, met behulp van de wetsvoorstellen die mijn voorganger heeft opgesteld.” Dit betreft onder andere het invoeren van tijdelijke huurcontracten. “Maar ik ben nu niet plan om die wetsvoorstellen van de plank te halen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels