nieuws

‘Eigenschappen van bouw- en isolatiematerialen’ herzien

bouwbreed

De Stichting Bouwresearch heeft de vierde herziene druk van de publikatie ‘Eigenschappen van bouw- en isolatiematerialen’ uitgegeven. De belangrijkste wijzigingen betreffen die in de NEN 1068.

Deze NEN heeft in de voorgaande drukken voor de warmtegeleidingscoefficient van materialen als leidraad gediend. Dit resulterend in een onderscheid tussen de waarde voor het gemiddelde binnenklimaat en de waarde voor een vochtige situatie in de woning.

In de herziene versie van de NEN 1068 wordt dit onderscheid niet meer op deze wijze gemaakt. Er zijn correctiefactoren geintroduceerd om een rekenwaarde voor de warmtegeleidingscoefficient te bepalen uit de waarde voor de droge situatie.

Met behulp van de in deze nieuwe SBR-publikatie vermelde correctiefactoren is een rekenwaarde te bepalen voor het warmtegeleidingscoefficient van de materialen.

In deze correctiefactoren is niet alleen het effect van de vochtopname van de diverse produkten verwerkt, maar ook het effect van de veroudering.

Wijzigingen

Verder zijn er aanvullingen en wijzigingen aangebracht, die vooral betrekking hebben op pleisters en coatings. Een tabel betreffende dampremmende lagen is uitgebreid en bevat thans gegevens van bitumineuze produkten, coatings en folies. Tevens zijn gegevens over de absorbtiecoefficient van zonnestraling toegevoegd.

De uitgave bevat kort samengevat, waarden voor thermische en hygrische eigenschappen van bouw- en isolatiematerialen. Het is een voortborduren op de eerdere uitgaven, gebaseerd op onderzoek van het toenmalige TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies.

In deze publikatie van ir. O.C.G. Adan van TNO-Bouw, zijn de resultaten van een recent onderzoek van TNO Bouw te Rijswijk verwerkt.

De publikatie is te bestellen bij de Stichting Bouwresearch te Rotterdam.

Reageer op dit artikel