nieuws

Definitieve sanering Neproma terrein pas over twee jaar

bouwbreed

De gemeente Arnhem begint half september met de uitvoering van tijdelijke maatregelen om verdere vervuiling van het zwaar verontreinigde Neproma-terrein in het centrum van die stad tegen te gaan. Definitieve sanering zal nog zeker twee jaar op zich laten wachten.

Die mededeling heeft het gemeentebestuur de bewoners doen toekomen.Er zal nu op kosten van het ministerie van VROM, aldus die mededeling, een binnenlucht- en een grondwateronttrekkingssysteem worden aangelegd.

Enkele jaren geleden werd bekend dat het terrein, midden in een woonwijk, zwaar vervuild is met oplosmiddelen zoals tri en per. In een groot aantal woningen werden zelfs in de binnenlucht te hoge concentraties van deze stoffen waargenomen, waardoor bewoners gezondheidsklachten hebben. Begin dit jaar bleek bovendien dat de vervuiling langzaam richting Rijn gesijpeld is, zodat het grondwater onder die woonwijken ook vervuild is. De twee tijdelijke systemen die nu aangelegd worden door Oosterhof Holman Milieutechniek BV uit Grijpskerk hebben tot doel de verontreiniging van de binnenlucht in de panden aan te pakken en verdere verspreiding van vervuild grondwater in de omgeving van de Rijn tegen te gaan.

Grondwater

Uit onderzoek is overigens wel gebleken dat het vervuilde grondwater niet onder de rivier doorgesijpeld is, zoals eerder gevreesd werd. Of het rivierwater vervuild is geraakt, valt volgens de gemeente niet meer te meten.

De komende maanden zullen gemeente en provincie Gelderland nader onderzoeken of oppompen en zuiveren van het vervuilde grondwater in de buurt van de Rijn zinvol en nodig is. Dit onderzoek kan naar verwachting eind van het jaar afgerond worden. Volgend jaar wordt gestart met de derde fase van het bodemonderzoek. Dan zal de totale omvang van de vervuiling gedetailleerd in kaart worden gebracht. Daarna volgen het uiteindelijke saneringsonderzoek en saneringsplan.

Reageer op dit artikel