nieuws

Congres moet nieuwe impuls geven aan geintegreerd bouwen

bouwbreed

Voor het eerst wordt in Nederland een congres gehouden waaraan alle bouw-brancheorganisaties deelnemen. Dit unieke congres op 6 oktober in de RAI in Amsterdam gaat over samenwerken in de bouw.

De bouw is een van de weinige takken van industrie waar het produkt vrijwel nooit het resultaat is van een aaneengesloten proces van ontwerpen en uitvoeren. Al jaren wordt er gesuggereerd dat geintegreerd bouwen, nauwere samenwerking tussen ontwerp en uitvoering, niet alleen kwaliteit, prijs en garantie van het gebouw op zich ten goede komen, maar een zegen zal zijn voor de hele bedrijfstak. Enkele dagen geleden legde ook Geelhoed, de secretaris-generaal van Economische Zaken, de vinger al op deze gevoelige plek.

En toch gebeurt er, op een enkele uitzondering na, niets aan het stimuleren van de samenwerking. Dit heeft de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten, en het AVBB, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, in de personen van Carel Weeber en Jaap van Dijke er toe gebracht om het initiatief tot een congres te nemen dat moet afrekenen met alle twijfels rondom deze vraag.

Carel Weeber: “De situatie is somber. Het kan je overkomen als architect dat op de dag van oplevering de aannemer aan je vraagt of het gebouw ook dat geworden is wat je in gedachten had toen het ontwerp af was.”

Jaap van Dijke: “In oorsprong was er geen probleem, de architect was bouwheer, hij ontwierp, hij huurde mensen in, construeerde en was ook garant voor zijn produkt. Er zijn zelfs voorbeelden in de geschiedenis dat hij garant stond met zijn leven. Maar het gildesysteem heeft er toe geleid dat metselen en timmeren werden aangenomen, in een latere fase zelfs inclusief materiaal levering.”

Gewapend beton

Volgens Van Dijke heeft de uitvinding van het gewapend beton er toe geleid dat ontwerp en uitvoering ontkoppeld werden. “Daarvoor was de constructie onderdeel van het ontwerp. Denk maar aan de spitsbogen in een kathedraal. Die uitvinding heeft er toe geleid dat je nu ontwerpers, constructeurs, adviseurs, aannemers en onderaannemers hebt. Nu komt de integratie ontwerp-uitvoering weer volop ter sprake, maar daar gaan we eigenlijk mee terug naar af.”

Of dat terug naar af ook helemaal gehaald wordt valt te betwijfelen. Immers, het honorarium van de architect is rechtevenredig met de hoogte van de bouwsom. De constructeur heeft vanuit het kostenoogpunt voor zichzelf nauwelijks behoefte om efficienter te construeren. En de aannemer wil zijn marge houden en dus zo goedkoop mogelijk bouwen. Van Dijke constateert dat er bestaande situaties zijn die conflicteren met een nauwere samenwerking tussen alle partijen. Weeber stelt het nog scherper: “We moeten er naar toe dat we elkaars rol in het bouwproces durven te beinvloeden. Daar is natuurlijk veel moed voor nodig. Ik hoor nooit van een aannemer dat een bepaald gedeelte van het ontwerp naar zijn idee anders had gemoeten. Daar zou ik wel voor open staan.”

Ondanks de mogelijke conflicten geven alle bouwpartijen op 6 oktober in de RAI in Amsterdam acte de presence. Want wellicht is er winst te behalen en kwaliteit te winnen in efficienter met elkaar omgaan.

Inl. Congres Samenwerken in de bouw: 070-3569260, Yvonne Duijndam

Reageer op dit artikel