nieuws

Brutering leidt tot ‘monsterlijke’ VROM-begroting

bouwbreed Premium

Als gevolg van de aanstaande bruteringsoperatie in de volkshuisvesting, in het kader waarvan rijksleningen in een keer worden weggestreept tegen rijkssubsidies, heeft de begroting van VROM voor 1995 een ongekend grote omvang.

De uitgaven worden geraamd op – 44,7 miljard, waarvan – 37,2 miljard is gemoeid met de balansverkorting. Zonder brutering omvatten de uitgaven – 7,5 miljard.

In 1994 was dat nog – 12,4 miljard.

Een bedrag van – 43,2 miljard wordt aan ontvangsten ingeboekt. Daarvan heeft – 37,1 miljard betrekking op de balansverkorting. Zonder brutering bedragen de ontvangsten – 6,1 miljard. Hiervan is – 4,4 miljard bestemd voor het actieve deel.

Reageer op dit artikel