nieuws

Bouwspecialist van Rabobank Nederland: “Verhalen over lage rente op G-rekeningen zijn lariekoek”

bouwbreed

Het duurde even, maar op het eind van de persconferentie kwam het hoge woord eruit. Mr. R.A.L.M. van Dooren en de media, lees Cobouw, hebben het bankwezen in een kwaad daglicht gesteld door grove leugens over de te lage rente op de G-rekening te publiceren.

“Het is lariekoek wat over de vermeende lage rentevergoedingen op de G-rekening wordt gezegd en geschreven. We voelen ons als bank gedupeerd door alle uitingen, omdat het gewoon niet waar is”.

Het zijn de woorden van ing. C.T.P. van Eggelen. Hij is de bedrijfstakdeskundige bouw van Rabobank Nederland. “Daags na de publikatie stonden veel aannemers bij ons aan de balie en hebben we heel wat moeten uitleggen”. Hij greep de presentatie van ‘Cijfers en Trens ’94-’95’, het Rabo-handboek voor het midden- en kleinbedrijf, aan om zijn hart te luchten.

Even in de herinnering halen hoe het allemaal is begon. Op de persconferentie van de Bouwmecc ’94 eind augustus betoogde mr. R.A.L.M. van Dooren van het Geleense advocatenkantoor Boels, Van Eijndhoven en Coenegracht dat de banken te lage rentetarieven hanteren over de gelden die staan op een G-rekening. Van Dooren: “Banken beschouwen het als een rekening-courant. Terwijl het feitelijk om een deposito gaat, omdat het geld gedurende drie maanden vaststaat. Standaard is een rente van 7 procent dan heel normaal”.

Airbor

Het argument van de Rabobank is dat zij als enige bank wel een correct tarief hanteren dat is gebaseerd op de geldmarktrente. De banken kiezen voor de geldmarktrente en niet de kapitaalmarktrente, omdat het geld op een G-rekening relatief kort vast staat. Volgens de Rabo is de “gemiddelde verblijfsduur van het geld” een maand en niet drie maanden zoals Van Dooren doet voorkomen.

Gelogenstraft

Van Eggelen: “Onze banken gebruiken een advieskoers die ligt tussen de 1 en 3,25 procent. Hoe hoger het saldo des te hoger is de rentevergoeding. Verhalen dat er wordt gewerkt met 0,5 procent worden gelogenstraft”.

De hoogte van de rentevoet wordt bepaald door de Amsterdam Interbank Offered Rate (Airbor). “Airbor is het anker voor de geldmarkttarieven. De laatkoers schommelt op dit moment rond de 4,9 procent. Het verschil tussen de Airborkoers en ons hoogste rentetarief zijn voor de kosten en een klein stukje winst. Dat de banken honderden miljoenen aan de G-rekeningen zouden verdienen, is dus pertinent onwaar.”

Ongelukkig

Net als de bouwnijverheid is de Rabobank niet gelukkig met het fenomeen G-rekening. “We zien het als een uitvloeisel van de Wet Ketenaansprakelijkheid”, aldus Van Eggelen. “Deregulering zou een goede zaak zijn. Wij willen best met de bouwnijverheid meedenken om de problemen rond de G-rekeningen op te lossen. Het idee van een soort branche-waarborgfonds zoals die nu door belanggroepen zijn geventileerd, spreekt ons wel aan. Maar de bouwnijverheid zal zelf het initiatief moeten nemen om tot een uiteindelijke verandering te komen”.

De bankiers grepen de presentatie van ‘Cijfers en Trends ’94-’95’ overigens ook aan om op een gevaarlijke ontwikkeling in de bouw te wijzen. Als gevolg van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) is er een ware koopwoede ontstaan op bouwgronden.

In de nota van het ministerie van VROM is redelijk nauwkeurig omschreven waar tot over de eeuwgrens gebouwd mag worden. Het effect was dat alle grote bouwers en poontwikkelaars inmiddels honderden ha in bezit hebben.

Aanzuigende werking

“Dit heeft een aanzuigende werking op middelgrote en kleine aannemers”, aldus ing. C.T.P. van Eggelen.

“Om aan bouwvolume te komen, moeten zij ook van armoede gronden kopen. Het gevaar is dat zij daarom teveel van hun financiele middelen vastleggen en dat daardoor de continuiteit in gevaar komt”.

Reageer op dit artikel