nieuws

Bouw gerechtsgebouwen liep vertragingen op

bouwbreed Premium

Uit een rapportage van de ministeries van Justitie en Vrom aan de Tweede Kamer, blijkt dat er enige vertraging is opgetreden bij de uitvoering van werken ten behoeve van de rechterlijke macht. Dit jaar worden overigens nog wel vier gerechtsgebouwen in gebruik genomen, t.w. in Dordrecht, Leeuwarden, Roermond en Maastricht.

Het ontwerp van het gerechtsgebouw in Groningen van de onlangs overleden architect prof.Th. Bosch zal worden voltooid onder supervisie van prof.ir. R.H.M. Uytenhaak. Bij de uitwerking van al deze poen deden zich vertragingen voor door onvoorziene omstandigheden bij de locatiekeuzen in de centra van steden, extra verwervingskosten en sanering van de bodem. Verder deden zich bij de uitwerking van renovatieplannen van te handhaven gerechtsgebouwen tegenvallers voor. De renovatie van het gerechtsgebouw in Zwolle liep daardoor voor onbepaalde tijd vertraging op en bij het gebouw in Utrecht een vertraging van een jaar.

Inmiddels is voor alle geplande gerechtsgebouwen de locatie bekend. In Alkmaar, Almelo, Assen, Breda, Middelburg en Tiel zal de oplevering in 1995 plaatsvinden. In Alkmaar en Almelo gaat het om nieuwbouw. In Assen wordt een deel van het oude Paleis van Justitie gerenoveerd en een deel nieuw gebouwd.

In Breda wordt de huisvesting aangepast en vindt er uitbreiding plaats door nieuwbouw en herindeling van huurpanden. In Middelburg is nieuwbouw gesitueerd op een locatie in het beschermde stadsgezicht. Het gerechtsgebouw in Tiel wordt gerestaureerd en opnieuw ingedeeld.

Het zoeken naar mogelijkheden tot voortgezet gebruik en uitbreiding van huidige gerechtsgebouwen of hergebruik van bestaande gebouwen heeft voor twaalf arrondissementen een goede oplossing opgeleverd.

Reageer op dit artikel