nieuws

Bewoners Kattebroek wachten met juridische stappen tegen bouwer

bouwbreed Premium

De bewoners van de twee weken geleden ondergelopen woningen in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Kattebroek, ondernemen vooralsnog geen stappen tegen de bouwer, de aannemingscombinatie ‘VOF De boerderijenkamer’. Een nader onderzoek moet eerst duidelijkheid geven over de precieze oorzaak van de wateroverlast.

Daarmee zijn de bewoners, gesteund door de juridische afdeling van Vereniging Eigen Huis, teruggekomen op hun eerder genomen besluit.

Enkele weken geleden toen Amersfoort met een hevige regenbui werd geplaagd liep een aantal woningen aan de straten Langhuis en Kragge onder water. Voor de eigenaren van deze woningen, verenigd in de vereniging ‘Van Langhuis tot Kragge’ was hiermee de maat vol. Al sinds de oplevering in april/mei 1993 kampen de bewoners met ondergelopen kruipruimtes.

J. Dols, woordvoerder van de vereniging, achtte de tijd rijp voor het nemen van juridische stappen. Overleg over het probleem met de aannemer had tot dan niets opgeleverd.

Waterstand

Volgens de gemeente Amersfoort ligt de oorzaak van de natte kruipruimtes bij het feit dat de bouwer, aannemingsbedrijf Hoogevest dat samen met de bouwbedrijven Wilma en Moes de VOF De Boerderijenkamer heeft gevormd, onvoldoende maatregelen tegen de hogere grondwaterstand heeft genomen.

Aanvankelijk zouden de woningen op een plaatvloerenfundering worden gebouwd. Op het laatste moment is overgestapt op een fundering met kruipruimten. Een drainageleiding zorgde voor de afwatering. Volgens de dienst Bouwtoezicht heeft dit echter geen enkele zin.

Van Hoogevest, directeur van het gelijknamige bouwbedrijf voerde desgevraagd aan dat er conform de waterstandenopgave van de gemeente Amersfoort en het Waterschap is gebouwd.

Daarbij wilde hij, alvorens over te gaan tot het nemen van maatregelen, eerst een uitspraak hebben over de vraag of een koper van een woning wel een droge kruipruimte mag eisen. Hierover lopen momenteel nog een drietal zaken bij de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven.

In overleg tussen de bewonersvereniging en de juridische afdeling van Vereniging Eigen Huis is nu afgesproken dat er eerst nog een onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak van de wateroverlast wordt gedaan.

Grondig

Wie dit onderzoek moet gaan doen is vooralsnog niet duidelijk. “Daarover”, zo laat een woordvoerster van Eigen Huis weten, “moeten nog afspraken worden gemaakt. In ieder geval gaan we eerst grondig bekijken waar het water vandaan komt. Samen met de bouwer moeten we dan ook naar mogelijke oplossingen gaan kijken.” Op de vraag wanneer het onderzoek moet zijn afgerond kon zij geen antwoord geven.

Reageer op dit artikel