nieuws

Bewoners betrokken bij opknappen Utrechtse wijk

bouwbreed

De gemeente Utrecht is begonnen met het maken van plannen voor een grote opknapbeurt van de wijk Hoograven/Tolsteeg. De wethouders A. Rijckenberg (Ruimtelijke ordening) en J. Zwart (Wonen) overhandigden een nieuwsbrief en een enqueteformulier aan vertegenwoordigers van bewoners van de wijk. Zij worden nauw betrokken bij de plannen.

Op de enqueteformulieren ke de bewoners aangeven welke dingen in de wijk zij voor verbetering vatbaar achten. Het gaat hierbij om onder meer sportvoorzieningen, parkeergelegenheid en het schoonhouden van de wijk. Via de nieuwsbrief worden ze op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de wijk. De na-oorlogse wijk Hoograven/Tolsteeg heeft te maken met grote problemen, zoals verpaupering en het wegtrekken van de bevolking. Er dreigt zelfs leegstand, ondanks dat Utrecht een groot aantal woningzoekenden heeft. Om hierin verbetering te brengen moet de wijk drastisch worden opgeknapt. “Om de bewonersparticipatie daadwerkelijk inhoud te geven, wordt bewoners gevraagd vroegtijdig hun mening te geven over de wijk en mogelijke ontwikkelingsrichtingen. De aangeboden nieuwsbrief en de enquete vormen de eerste stap”, aldus een toelichting van de gemeente Utrecht.

Vervolgens wordt vanaf eind oktober een aantal bijeenkomsten gehouden, waarin onder meer bewoners ke aangeven welke maatregelen zij belangrijk vinden. Het gaat hierbij onder meer om huisvesting, voorzieningen en groen in de wijk.

Aan de hand van de uitkomsten van de enquete en de bijeenkomsten worden de plannen verder ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiele mogelijkheden van de gemeente en stedebouwkundige randvoorwaarden. Uiteindelijk blijft een aantal haalbare ontwikkelingsscenario’s over waaruit de bewoners een keuze mogen maken.

De gemeente Utrecht trekt in een periode van 10 jaar – 300 miljoen uit voor het opknappen van het gebied. In de wijk staan circa 6000 woningen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels