nieuws

Beton op gebogen dak met ‘striker’ verdicht

bouwbreed Premium

In Oostenrijk is het beton op een gebogen dak verdicht met een uit de Verenigde Staten afkomstige wals, een zogenaamde ‘striker’. Het is een lichte wals, die over het betonoppervlak getrokken wordt en in tegengestelde richting draait. Hierdoor wordt de mortel verdicht en genivelleerd. Er treedt geen ontmenging op, want de verdichting geschiedt zonder trillingen. Er is dus ook geen sprake van ‘bleeding’.

Het gewelf van het po in Oostenrijk heeft een parabolische vorm, van 0 tot 60 gr. . Hetis 23 cm dik en heeft een totaal oppervlak van ca 1000 m2. Volgens de importeur van de ‘striker’ in Europa, Peter Gay te Bremen in Duitsland, is het mogelijk om met de wals beton te verdichten onder een hoek van maximaal 65 gr. .

De wals wordt meestal toegepast voor een horizontale vlak of schuin oplopende helling. In Oostenrijk bleek dat hij ook goed is te gebruiken bij het storten van gewelven in beton.

Zonder dat er ontmenging, trilling en bleeding optreedt, is in Oostenrijk het beton op een gebogen dak verdicht met een uit de Verenigde Staten afkomstige ‘striker’

Reageer op dit artikel