nieuws

Begroting Verkeer en Waterstaat voor 1995 ruim miljard hoger

bouwbreed Premium

De begroting van het Infrastructuurfonds is in 1995 ruim een miljard hoger dan de begroting voor 1994. Meer dan – 400 miljoen meer wordt geinvesteerd in de rijkswegen, – 92 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de vaarwegen, – 577 miljoen komt erbij voor het spoorwegennet en – 178 miljoen voor de regionale en lokale infrastructuur. Het totaal voor 1995 komt daarmee op – 6,898 miljard tegenover – 5,712 miljard in 1994. Onduidelijk is nog hoe de ‘paarse’ bezuiniging van – 250 miljoen in 1995 wordt vertaald. Uit de artikelsgewijze toelichting bij de begroting kan worden geconcludeerd dat een deel van de bezuiniging wordt ingevuld door middel van een kasschuif van – 85 miljoen.

Hogere inkomsten uit accijnzen en motorrijtuigenbelasting zijn goed voor extra inkomsten van – 16,5 miljoen. Dat betekent dat er voor dit jaar nog – 148,5 miljoen overblijft om te bezuinigen op het Infrastructuurfonds. De concrete invulling hiervan, die zal worden vertaald in uitstel van poen (zie ook elders in deze Begrotingskrant), zal bij Nota van Wijziging nog deze week bekend gemaakt.

Voor de jaren 1996 tot en met 1998 heeft paars in totaal een bezuiniging voor Verkeer en waterstaat in petto van – 800 miljoen. In 1999 wordt het budget weer verhoogd met – 300 miljoen zodat per saldo een bezuiniging van – 500 miljoen resteert.

Reageer op dit artikel