nieuws

Becht trekt zich terug als directeur NAi

bouwbreed

Frits Becht heeft zich teruggetrokken als toekomstig directeur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Hij heeft dat gedaan, omdat hij zegt zich grote zorgen te maken over het toekomstige budget van het NAi.

Becht zou de huidige directeur, Adri Duivesteijn per 15 oktober opvolgen. In een verklaring zegt Becht, die zelf niet voor commentaar bereikbaar was, dat de plannen die hij voor het NAi heeft slechts met een toereikend budget ke worden verwezenlijkt.

Het aantreden van het nieuwe kabinet en de presentatie van de voorgenomen bezuinigingen in de cultuursector zijn de oorzaak van zijn zorgen. Het bestuur van het NAi had Becht in juli benoemd tot opvolger van Duivesteijn, die bij de laatste verkiezingen tot lid van de Tweede Kamer voor de PvdA is gekozen. Becht (64) was benoemd voor vier jaar. Hij heeft zijn zorgen in een eerder stadium, maar na zijn benoeming, bij het NAi kenbaar gemaakt.

Teruggetrokken

Directeur Duivesteijn heeft vervolgens aan staatssecretaris Nuis van cultuur gevraagd of er aanleiding is te veronderstellen dat er substantieel in het budget van het NAi zou worden ingegrepen. Nuis heeft dat ontkend, aldus Duivesteijn, maar Becht heeft dat antwoord niet afgewacht en zich teruggetrokken.

De huidige directeur wilde niet speculeren over de vraag of er bij Becht nog andere motieven hebben meegespeeld. Het NAi heeft thans een omzet van – 9 miljoen per jaar bij een overheidssubsidie van – 5,75 miljoen.

Enkele weken geleden ontstond er opschudding toen duidelijk werd dat de cultuursector in 1998 – 78 miljoen moet hebben bezuinigd. Nuis haastte zich daarna uit te leggen dat daar voor 1995 – 15 miljoen extra tegenover staat en voor de jaren daarna een nog in te vullen bedrag.

Premier Kok heeft gezegd dat het cultuurbudget aan het eind van de kabinetsperiode niet in de min terecht mag komen. Het besluit van Becht leidt ertoe dat het architectuurinstituut voorlopig zonder directeur zit. Het NAi-bestuur zal daarvoor in zijn volgende vergadering op 21 september een oplossing moeten bedenken. Becht heeft zich na een succesvolle carriere in het bedrijfsleven vanaf 1987 vooral beziggehouden met het organiseren van culturele manifestaties. Hij zit in tal van besturen, raden en commissies in de kunst- en cultuursector. Zo is hij momenteel directeur van de stichting die het Mondriaanjaar organiseert.

Reageer op dit artikel